Chúng tôi có mạng lưới chi nhánh, đại lý trên nhiều tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, chúng tôi có thể gởi hàng cho các bạn qua nhiều hình thức giao hàng như thông qua các công ty giao nhận hàng, xe khách, máy bay, tàu hỏa.

Vấn đề thanh toán linh hoạt, có thể chuyển khoản, hoặc nhận hàng giao tiền