Hạt điều rang muối

Chúng tôi kinh doanh bằng cái tâm, và nhiều năm nay, chúng tôi chưa bao giờ thất hứa với khách hàng một lần nào ạ. Rất nhiều bạn hàng rất thương chúng tôi vì chúng tôi đã duy trì được chữ tín này qua nhiều năm không thay đổi.

Chúng tôi kinh doanh bằng cái tâm, và nhiều năm nay, chúng tôi chưa bao giờ thất hứa với khách hàng một lần nào ạ. Rất nhiều bạn hàng rất thương chúng tôi vì chúng tôi đã duy trì được chữ tín này qua nhiều năm không thay đổi.

Hạt điều

Khi mua hạt điều, các bạn cứ khui ăn thử trước khi nhận hàng, Chỉ cần các bạn bảo không ngon, các bạn cứ từ chối nhận hàng, chúng tôi vẫn vui vẻ mang về và không thu thêm bất kì phí gì ạ.

Chúng tôi sẵn sàng bảo hành, đổi trả, hoàn tiền tận nơi nếu các bạn ăn hạt điều nhà chúng tôi mà thấy bị mốc do cũ

0909 886 757