Chi tiết sản phẩm

Phù hợp biếu tặng 

- Khối lượng đơn vị  : 500g

- Quy cách đóng gói : Hũ, bịch chân không

- Giá bán                  : 130.000đ